MIDIAページMIDIA SOUND

A real audio system or MP3 Player is necessary to listen to this Sound.
Title Lyrics Music Arrange Vocal Guitar Keybords Drums MP3 RealAudio
夏を忘れない Yoshihiro
Fukamachi
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Satoru
Gyoutoku
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
君と僕がいる Yoshihiro
Fukamachi
Koji
Yao
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Satoru
Gyoutoku
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
すべてをあの日に Yoshihiro
Fukamachii
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamachi
Satoru
Gyoutoku
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
Let's dance Yoshihiro
Fukamachi
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Satoru
Gyoutoku
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
君だけに Yoshihiro
Fukamachi
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Satoru
Gyoutoku
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
HEEL UP STORY Koji
Yao
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Satoru
Gyoutoku
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
Hey Hey Hey Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Satoru
Gyoutoku
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
READY Yoshie
Nakatom
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Koji
Yao
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
When you dance with me? Yoshihiro
Fukamach
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Koji
Yao
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
Can't stop my love Yoshihiro
Fukamachi
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Satoru
Gyoutoku
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
Out of love Yoshihiro
Fukamachi
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Satoru
Gyoutoku
Ichiro
Iida
Koichi
Yoshimori
Trouble some girl Yoshie
Nakatomi
Yoshihiro
Fukamach
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamachi
Koji
Yao
Ichiro
Iida
Rhythm
Machine
Beyside~Loose rain Yoshie
Nakatomi
Ichiro
Iida
Ichiro
Iida
Yoshihiro
Fukamach
Koji
Yao
Ichiro
Iida
Rhythm
Machine